X
Nyhetslista

Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

 • 24 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 57
 • 0 Kommentarer
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara att nå sina klimatmål.

Meta-utvärdering av Sveriges strategiska innovationsprogram

 • 17 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 70
 • 0 Kommentarer
Lagpunkten var på Vinnovas seminarium om utvärdering av strategiska innovationsprogram, den 25 april.
I en rapport presenteras policylärdomar från de 17 sexårsutvärderingar som har genomförts av strategiska innovationsprogram (SIPar). Rapporten studerar programmens resultat, dels i termer av innovation och konkurrenskraft, dels genom ett ramverk inspirerat av forskningslitteraturen om sociotekniska omställningar, för att bedöma hur SIP-instrumentet skulle kunna modifieras för att bättre möta samhällsutmaningar och systeminnovation.

Lump blir nya kläder och flygbränsle

 • 10 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 49
 • 0 Kommentarer
Hela 80 procent av allt textilavfall förbränns eller deponeras idag. Det vill det nya företaget ShareTex, som stöds av Energimyndigheten, ändra på. Genom deras banbrytande nya teknik återvinns inte bara textilfibrerna kemiskt – de kan också användas som insatsvara i produkter som biobränsle för flyget.

EU:s mål på energi- och klimatområdet

 • 19 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 60
 • 0 Kommentarer
Energimyndigheten har lämnat ett underlag till den uppdaterade integrerade nationella energi- och klimatplanen (NEKP) för Sverige. Analysen visar att befintliga styrmedel inte räcker för att uppfylla Sveriges bidrag till EU:s mål om energieffektivitet och förnybar energi eller för att nå klimatmålen.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.