X
Nyhetslista

Utredning om skogsbruk

 • 7 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 30
 • 0 Kommentarer
En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

Planering av artskydd i skogsbruk

 • 5 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 60
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår en strategi som ska underlätta för skogsägare att planera och genomföra sitt skogsbruk utan överraskande myndighetsbeslut. Strategin innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Myndigheterna ska stötta med kunskapsunderlag och rådgivning.

Skogsägare prioriteras när skog ska skyddas

 • 14 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 83
 • 0 Kommentarer
Frivillighet bör vara en grundläggande utgångspunkt när skog skyddas formellt. Det ska bli lättare för markägare att själva ta initiativ till att skydda höga naturvärden i sin skog. Det är huvudbudskapen i nya riktlinjer från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Nya tropiska trädslag antagna för CITES-listning

 • 23 februari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
CITES-listan har utökats med ett hundratal trädarter från Central- och Sydamerika och Afrika. För den som handlar med tropiska trädslag kan det innebära nya krav vid framtida handel.

EU mål för koldioxidupptag inom markanvändning och skogsbruk

 • 21 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 96
 • 0 Kommentarer
55 %-paketet: preliminär överenskommelse med ambitiösa mål för koldioxidupptag inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om att stärka bidraget från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) till EU:s höjda övergripande klimatambition för 2030.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.