X
Nyhetslista

Nya regler för märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder

 • 9 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 113
 • 0 Kommentarer
EU rådet har gett klartecken till en ny EU-lag som anpassar reglerna för märkning av ekologiskt foder för sällskapsdjur till reglerna för märkning av ekologiska livsmedel. Tack vare den nya förordningen blir det lättare för djurägare att välja ekologiskt foder för sina sällskapsdjur. Den innebär också nya möjligheter för ekologiska jordbruk.

Ny rapport om mat som slängs i hushållen

 • 5 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 111
 • 0 Kommentarer
På Internationella matsvinnsdagen, har Livsmedelsverket släppt en rapport som ger detaljerad inblick i vilken mat de svenska hushållen slänger mest av. Frukt och grönsaker är det som oftast hamnar i soporna i onödan, tätt följt av bröd. En betydande del utgörs också av matrester, korv och köttpålägg.

EU beslut om gränsvärden för PFAS i mat

 • 29 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 172
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

Förbättrad insamling av matavfall kan ge mer biogas

 • 27 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
För att uppfylla krav i EU:s avfallsdirektiv ska kommunerna senast den 1 januari 2024 samla in livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för, genom fastighetsnära insamling och materialåtervinning. Det kan innebära att 400 000 ton mer matavfall per år från framför allt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger kan tas om hand på ett bättre sätt i Sverige.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.