X
Nyhetslista

Koldioxidlagring i nordeuropa

 • 16 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
En europeisk infrastruktur för infångning och lagring av koldioxid är under framväxt. Idag undertecknar Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Sverige bilaterala överenskommelser som möjliggör gränsöverskridande transporter av koldioxid för geologisk lagring.

Koldioxidutsläppen från tunga fordon ska minskas i EU

 • 1 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 87
 • 0 Kommentarer
Rådet och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om normerna för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Även mindre lastbilar, långfärdsbussar och släpvagnar ska omfattas av utsläppsminskningsmål.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från nya personbilar

 • 20 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 77
 • 0 Kommentarer
Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Prop. 2023/24:55. I propositionen föreslås regler om krav på information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige

 • 27 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 139
 • 0 Kommentarer
EU kommer att införa en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som motsvarar priset inom EU. Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som får ansvaret för att CBAM följs i Sverige.

EU mål för koldioxidupptag inom markanvändning och skogsbruk

 • 21 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 128
 • 0 Kommentarer
55 %-paketet: preliminär överenskommelse med ambitiösa mål för koldioxidupptag inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om att stärka bidraget från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) till EU:s höjda övergripande klimatambition för 2030.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.