X
Nyhetslista

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

 • 3 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 107
 • 0 Kommentarer
Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Arbetsplatsolyckor inspekteras

 • 24 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 77
 • 0 Kommentarer
Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela landet.

Inspektioner på svenska arbetsplatser ska öka

 • 15 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 133
 • 0 Kommentarer
Denna vecka har sex personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på jobbet. Det är det högsta antalet sedan 2011. Den negativa utvecklingen måste brytas. Därför vidtar regeringen nu åtgärder för att öka antalet inspektioner.

Risker med digitalt arbete

 • 7 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 136
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

 • 7 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 183
 • 0 Kommentarer
Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.