X
Nyhetslista

Inspektioner på svenska arbetsplatser ska öka

 • 15 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 61
 • 0 Kommentarer
Denna vecka har sex personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på jobbet. Det är det högsta antalet sedan 2011. Den negativa utvecklingen måste brytas. Därför vidtar regeringen nu åtgärder för att öka antalet inspektioner.

Risker med digitalt arbete

 • 7 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 48
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

 • 7 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 92
 • 0 Kommentarer
Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020.

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 7 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 69
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025.

Förändringen innebär bland annat att 67 föreskriftshäften nu blir 15. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm

 • 12 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 85
 • 0 Kommentarer
Vid en myndighetsgemensam insats, kallad operation Flis, i Ängelholm kontrollerades ett 60-tal arbetsplatser. I kontrollerna uppdagades flera arbetsmiljörisker. En del säkerhetsbrister var så pass allvarliga att arbetet stoppades omedelbart. Arbetsmiljöverket upptäckte också utländsk arbetskraft som misstänks ha utnyttjats genom att de jobbat långa arbetspass och utan lön.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.