X
Nyhetslista

Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

 • 24 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 47
 • 0 Kommentarer
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara att nå sina klimatmål.

Revidering av förnybartdirektivet

 • 15 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 49
 • 0 Kommentarer
Den senaste revideringen av förnybartdirektivet innebär bland annat förändringar i regelverken för hållbarhetskriterier, drivmedel och reduktionsplikt. Energimyndigheten förbereder nu ändringar i gällande föreskrifter inom dessa områden.

Transportsektorns klimatomställning påskyndas

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 86
 • 0 Kommentarer
Regeringen går vidare med en av de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen och ger Trafikverket i uppdrag att samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning. Fokus ska vara att koordinera arbetet inom befintliga ansvarsområden med sikte på att transportsektorn når i princip noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Nytt EU direktiv om förnybar energi

 • 13 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 187
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit det nya direktivet om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Dessutom föreskrivs ett ytterligare vägledande tillägg på 2,5 procent för att göra det möjligt att uppnå målet på 45 procent. Varje medlemsland kommer att bidra till detta gemensamma mål.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.