X
Nyhetslista

Transportsektorns klimatomställning påskyndas

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
Regeringen går vidare med en av de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen och ger Trafikverket i uppdrag att samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning. Fokus ska vara att koordinera arbetet inom befintliga ansvarsområden med sikte på att transportsektorn når i princip noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Nytt EU direktiv om förnybar energi

 • 13 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 109
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit det nya direktivet om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Dessutom föreskrivs ett ytterligare vägledande tillägg på 2,5 procent för att göra det möjligt att uppnå målet på 45 procent. Varje medlemsland kommer att bidra till detta gemensamma mål.

Transport av avfall

 • 7 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 114
 • 0 Kommentarer
Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en transport ta reda vilket eller vilka regelverk som gäller innan transport sker.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

 • 26 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 185
 • 0 Kommentarer
Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.