X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2024

Transportsektorns klimatomställning påskyndas

Regeringen går vidare med en av de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen och ger Trafikverket i uppdrag att samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning. Fokus ska vara att koordinera arbetet inom befintliga ansvarsområden med sikte på att transportsektorn når i princip noll växthusgasutsläpp senast 2045.

– Regeringen bedriver en ambitiös och effektiv klimatpolitik. För att påskynda transportsektorns klimatomställning behöver samordningen mellan myndigheter öka. Nu får Trafikverket detta uppdrag, vilket också innebär att regeringen går vidare med en av de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Transportsektorns klimatomställning spänner över ansvarsområden hos ett stort antal myndigheter. Både Klimatpolitiska rådet och Statskontoret har lyft behovet av att stärka samordningen av myndigheternas arbete med omställningen.

I den klimatpolitiska handlingsplanen som regeringen presenterade innan jul, aviserades att en myndighet bör få i uppgift att samordna relevanta myndigheters arbete för att ställa om transportsektorn till i princip nollutsläpp. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att vara denna myndighet.

I uppdraget ingår bland annat att identifiera möjliga samordningsvinster och genom samordning effektivisera myndigheternas arbete med omställningen. Trafikverket ska även vid behov lämna förslag på hur hinder för omställningen kan undanröjas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2026.
Föregående artikel Ny rapport om negativa utsläpp
Nästa artikel Nya stöd för miljöfordon
Skriv ut
72 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.