X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2024

Ny rapport om negativa utsläpp

En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.

– För att uppnå det långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet krävs först och främst snabba och radikala utsläppsminskningar. Därefter behöver återstående svåråtgärdade växthusgasutsläpp balanseras med negativa utsläpp för att möjliggöra att nå nettonollutsläpp och så småningom nettonegativa utsläpp, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL och en av rapportförfattarna.

Nettonegativa utsläpp globalt kommer att krävas för att kompensera för en spräckt koldioxidbudget och vända ett så kallat ”climate overshoot” – tillfälligt överskridande av temperaturmålet, menar forskarna.

I rapporten analyseras bästa praxis för användning av samarbetsinstrumenten enligt artikel 6 i Parisavtalet, som innebär att länder kan få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder, och aktiviteter som kan bidra till negativa utsläpp. Rapportförfattarna har även undersökt vilken framtida roll internationell handel med negativa utsläpp kan komma att spela för att klara Parisavtalets mål.

– Det finns risker förknippade med negativa utsläpp, bland annat att utfasningen av fossila bränslen försenas, att koldioxid som avlägsnas från atmosfären släpps ut igen, så kallade läckageeffekter och utmaningar relaterade till mätning och verifiering. I rapporten analyserar och föreslår vi sätt att hantera dessa risker, säger Kenneth Möllersten.

Författarna noterar att den nuvarande politiken fortfarande är inriktad på att uppnå nettonollutsläpp och betonar vikten av att redan nu tilldela ansvaret för att kompensera för en överskriden utsläppsbudget för att på så sätt skapa realistiska förutsättningar för en global ekonomi med nettonegativa utsläpp på lång sikt.
Föregående artikel Insamling av textilavfall
Nästa artikel Transportsektorns klimatomställning påskyndas
Skriv ut
109 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.