X
Nyhetslista

Tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas

 • 9 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
Från och med den 1 januari 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen.

Mer konsumentmakt i den gröna omställningen

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 78
 • 0 Kommentarer
Rådet och parlamentet har nått en politisk överenskommelse om direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Förslaget syftar till att stärka konsumenternas rättigheter genom att ändra direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om konsumenträttigheter och anpassa dem till den gröna omställningen.

Nya tropiska trädslag antagna för CITES-listning

 • 23 februari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
CITES-listan har utökats med ett hundratal trädarter från Central- och Sydamerika och Afrika. För den som handlar med tropiska trädslag kan det innebära nya krav vid framtida handel.

Ny märkning för möbelbranschen

 • 17 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 103
 • 0 Kommentarer
IVL:s dotterbolag Möbelfakta lanserar en ny märkning som ska göra det enklare för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Det första företaget som till fullo möter kraven och blir Möbelfakta READY har nu godkänts.

Förslag på ny konsumentköplag

 • 27 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 317
 • 0 Kommentarer
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag. De föreslagna reglerna, som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya regler om konsumentköp, innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.