X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Mer konsumentmakt i den gröna omställningen

Rådet och parlamentet har nått en politisk överenskommelse om direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Förslaget syftar till att stärka konsumenternas rättigheter genom att ändra direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om konsumenträttigheter och anpassa dem till den gröna omställningen.

Genom överenskommelsen bibehålls direktivets huvudmål, men vissa förbättringar införs, t.ex. inkluderande i förteckningen över förbjudna metoder av vilseledande påståenden som baseras på kompensation för växthusgasutsläpp, kraftfullare åtgärder mot förtida åldrande, förtydligande av näringsidkarnas ansvar i vissa fall och införande av ett harmoniserat format för att öka synligheten för den frivilliga kommersiella garantin för hållbarhet samt förbättring vad gäller påminnelser om den lagstadgade garantin om överensstämmelse.

Skydd mot otillbörliga affärsmetoder


Direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen har som mål att bekämpa otillbörliga affärsmetoder som hindrar konsumenterna från att göra rätt val av grönare eller mer cirkulära produkter och tjänster. Metoder som vilseledande ”grönmålning” eller falska påståenden om produkter som håller kortare tid än väntat hör till de metoder som denna lagtext ska ta itu med.

I den preliminära överenskommelsen bibehålls direktivets huvudmål, men viktiga förbättringar införs. Framförallt

¤ förbättras hållbarhetsmärkningarnas trovärdighet genom att man fastställer vilka centrala delar av certifieringssystemet som märkningarna måste baseras på såvida de inte fastställs av offentliga myndigheter
¤ ökas insynen i och övervakningen av påståenden som rör framtida miljöprestanda
¤ tas orimliga anspråk baserade på kompensation för växthusgasutsläpp med förteckningen över förbjudna affärsmetoder; detta innebär att näringsidkarna inte kommer att kunna hävda att en produkt har neutral, minskad eller förbättrad miljöpåverkan på grundval av overifierade kompensationsprogram
¤ klargörs näringsidkarnas ansvar i händelse av information (eller brist på information) om förtida åldrande, onödiga programvaruuppdateringar eller omotiverad skyldighet att köpa reservdelar från den ursprungliga tillverkaren; dessa metoder kommer att förbjudas, men kompromisstexten klargör att näringsidkarna endast är ansvariga om det finns information om de utformningsdetaljer som leder till dessa situationer
¤ införs en harmoniserad etikett med information om den kommersiella hållbarhetsgaranti som tillverkarna erbjuder och som kommer att omfatta en hänvisning till den rättsliga garantin om överensstämmelse; dessutom ¤ kommer ett harmoniserat meddelande att visas på en framträdande plats i butiker och på webbplatser där information ges om den rättsliga garantin om överensstämmelse
¤ kommer det att ge medlemsländerna tillräckligt med tid att anpassa sig till ändringarna i lagstiftningen, med en införlivandeperiod på 24 månader.
Föregående artikel 40 miljoner kronor till forskningsanläggning för grön omställning
Nästa artikel Nya föreskrifter förenklar uppgifter om lagöverträdelser
Skriv ut
99 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.