X
Nyhetslista

Miljörådet antog nya riktlinjer

 • 27 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 26
 • 0 Kommentarer
Vid miljörådet i Luxemburg den 17 juni antogs tre allmänna riktlinjer om textil- och livsmedelsavfall, gröna påståenden och markhälsa. Dessutom antog ministrarna förordningen om naturrestaurering som lades fram av kommissionen för två år sedan.

Lump blir nya kläder och flygbränsle

 • 10 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 65
 • 0 Kommentarer
Hela 80 procent av allt textilavfall förbränns eller deponeras idag. Det vill det nya företaget ShareTex, som stöds av Energimyndigheten, ändra på. Genom deras banbrytande nya teknik återvinns inte bara textilfibrerna kemiskt – de kan också användas som insatsvara i produkter som biobränsle för flyget.

Mängden livsmedelsavfall minskar för långsamt

 • 20 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 135
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverkets senaste statistik visar att det i Sverige slängdes 117 kg fast livsmedelsavfall per person under 2022. Livsmedelsavfallet uppstår i alla led i livsmedelskedjan. Det är en minskning med 3 procent mellan 2020–2022 men takten behöver öka.

Nya förslag för att stoppa avfallsbrottslighet

 • 14 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 102
 • 0 Kommentarer
I en delredovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag föreslår tio myndigheter en rad åtgärder mot avfallsbrottslighet. I delredovisningen finns 14 åtgärder som de samverkande myndigheterna kommer att arbeta vidare med.

Textilavfall ska samlas in separat

 • 12 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 162
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om separat insamling av textilavfall från och med januari 2025. Alla som har textilavfall ska sortera ut det. Kommunen kommer att ansvara för att samla in textilavfall som är kommunalt avfall. Verksamheter som textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet, men får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in och behandlas.
1234567

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.