X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Hantering och bortskaffande av elektroniskt avfall

EU rådet har antagit ändringar av EU:s lagstiftning om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) som omfattar en rad produkter som t.ex. datorer, kylskåp och solcellspaneler.

Ändringarna syftar till att anpassa WEEE-direktivet till en dom från EU-domstolen från 2022 om omotiverad retroaktiv tillämpning av utökat producentansvar för avfall från solcellspaneler som släppts ut på marknaden mellan den 13 augusti 2005 och den 13 augusti 2012.

Genom ändringarna klargörs följande:

  • Kostnaderna för hantering och bortskaffande av avfall från solcellspaneler som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2012 ligger kvar hos tillverkaren av de elektriska eller elektroniska produkterna.
  • Utökat producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter som lades till i direktivets tillämpningsområde 2018 bör gälla för de produkter som släpptes ut på marknaden efter det datumet.
Genom ändringarna införs även en översynsklausul enligt vilken kommissionen senast 2026 ska bedöma behovet av en översyn av direktivet.
Föregående artikel Flexibilitet i tillämpningen av miljöytor (GAEC 8)
Nästa artikel Cirkulär ekonomi
Skriv ut
74 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.