X
Nyhetslista

Sverige satsar på hållbar tillväxt

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 95
 • 0 Kommentarer
Sverige är en ledande biståndsgivare, men för att möta finansieringsbehoven för en grön och digital omställning krävs närmare samarbete mellan bistånd och handel, större mobilisering av privat kapital och att näringslivets innovationskraft används.

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 82
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

EU:s klimatmål för 2040

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 78
 • 0 Kommentarer
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén deltar vid EU:s miljöråd i Bryssel den 25 mars. På dagordningen står riktlinjedebatter om avfallshantering och minskade mikroplastutsläpp. Ministrarna ska också hålla en första diskussion om EU:s klimatmål för 2040. Dagen efter rådsmötet deltar ministrarna vid en klimatkonferens.

Mängden livsmedelsavfall minskar för långsamt

 • 20 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 135
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverkets senaste statistik visar att det i Sverige slängdes 117 kg fast livsmedelsavfall per person under 2022. Livsmedelsavfallet uppstår i alla led i livsmedelskedjan. Det är en minskning med 3 procent mellan 2020–2022 men takten behöver öka.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.