X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

De nya bestämmelserna är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Syftet med EU-förordningen är bland annat att se till att återvunnet vatten är säkert för bevattning i jordbruket. EU vill genom förordningen säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors och djurs hälsa, främja den cirkulära ekonomin, stödja klimatanpassningen och motverka vattenbrist.

EU-förordningen innehåller bestämmelser om krav på vattenkvalitet, övervakning och riskhantering och ska tillämpas när renat avloppsvatten från tätbebyggelse återanvänds för bevattning inom jordbruket.

Genom de nya bestämmelserna införs en anmälningsplikt för anläggningar för återvinning av avloppsvatten och tillhandahållande av återvunnet vatten, om vattnet används för sådan bevattning inom jordbruket som omfattas av EU-förordningen.

Förordningarna träder i kraft den 2 juni 2024.
Föregående artikel EU:s klimatmål för 2040
Nästa artikel Sverige satsar på hållbar tillväxt
Skriv ut
88 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.