X
Nyhetslista

Långt kvar till ett globalt avtal mot plastföroreningar

 • 22 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 28
 • 0 Kommentarer
FN:s medlemsländer står fortfarande långt ifrån varandra i fråga om hur plastföroreningar ska minskas globalt, hur kemikalier ska regleras och hur åtgärderna ska finansieras. Det visade sig vid det fjärde förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar som avslutades i Ottawa den 29 april.

11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna

 • 8 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 50
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprocesser. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att uppnå tillståndsprocesser som är moderna, effektiva och förutsebara.

EU:s klimatmål för 2040

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 53
 • 0 Kommentarer
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén deltar vid EU:s miljöråd i Bryssel den 25 mars. På dagordningen står riktlinjedebatter om avfallshantering och minskade mikroplastutsläpp. Ministrarna ska också hålla en första diskussion om EU:s klimatmål för 2040. Dagen efter rådsmötet deltar ministrarna vid en klimatkonferens.

Energipolitikens nya inriktning

 • 20 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 101
 • 0 Kommentarer
Regeringen har överlämnat den energipolitiska inriktningspropositionen till riksdagen. Regeringen lägger om energipolitiken för att möta ett ökande elbehov på kort, medellång och lång sikt samt för att säkra en trygg energiförsörjning och effektiv klimatomställning.

Regeringens klimathandlingsplan

 • 28 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 103
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat samt presenterat den klimatpolitiska handlingsplanen som enligt klimatlagen ska lämnas till riksdagen året efter att ordinarie val har hållits.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.