X
Nyhetslista

Regeringens klimathandlingsplan

 • 28 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 56
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat samt presenterat den klimatpolitiska handlingsplanen som enligt klimatlagen ska lämnas till riksdagen året efter att ordinarie val har hållits.

Nya energipolitiska mål

 • 20 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 33
 • 0 Kommentarer
Förslag om nya energipolitiska mål inför den kommande energipolitiska inriktningspropositionen. En ny energipolitisk inriktning behövs för att möta samhällets ökade behov av el och samtidigt säkerställa god försörjningstrygghet.

Historisk överenskommelse på COP28

 • 13 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 47
 • 0 Kommentarer
Idag den 13 december avslutades förhandlingarna på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Mötet ledde fram till en överenskommelse som kan innebära "början till slutet" för fossila bränslen.

Budgetsatsningar inom energiområdet

 • 20 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 69
 • 0 Kommentarer
Elsystemet behöver byggas ut så att människor och företag i hela Sverige får en trygg elförsörjning med stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Regeringen föreslår därför flera budgetsatsningar inom energiområdet för att säkra tillväxt, stärka försörjningstryggheten och främja den gröna omställningen.

40 miljoner kronor till forskningsanläggning för grön omställning

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 94
 • 0 Kommentarer
Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.