X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

EU:s klimatmål för 2040

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén deltar vid EU:s miljöråd i Bryssel den 25 mars. På dagordningen står riktlinjedebatter om avfallshantering och minskade mikroplastutsläpp. Ministrarna ska också hålla en första diskussion om EU:s klimatmål för 2040. Dagen efter rådsmötet deltar ministrarna vid en klimatkonferens.

Miljörådet blir det första formella rådsmötet för miljö- och klimatfrågor under det belgiska ordförandeskapet. På agendan står inga beslut om lagstiftning, utan ministrarna fokuserar på viktiga diskussionsfrågor.

Ett första åsiktsutbyte ska äga rum om det nya meddelandet om ett gemensamt klimatmål för 2040. Kommissionen har utifrån en konsekvensanalys rekommenderat ett mål om 90 procent nettominskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990.

Enligt kommissionen öppnar meddelandet upp för en politisk debatt om vägen framåt för EU och utgör ett inspel till nästkommande kommission att ta vidare som lagförslag för att inkludera 2040-målet i den europeiska klimatlagen.

Den svenska regeringen välkomnar meddelandet och att processen för att anta ett klimatmål för 2040 nu är inledd.

– Sveriges har mer ambitiösa klimatmål än EU, eftersom den svenska riksdagen har bestämt att vi ska nå hela vägen ner till nettonoll redan till år 2045. Men det är bra att EU:s medlemsländer nu ska konkretisera målen i EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Regeringen välkomnar därför ett klimatmål för EU till 2040 som skapar förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv bana mot klimatneutralitet inom unionen till 2050, säger klimat- och miljömister Romina Pourmokhtari.

Andra diskussionspunkter vid rådsmötet är förslaget till ändrat avfallsdirektiv och förslaget till förordning om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast.

Förslaget om en revidering av avfallsdirektivet fokuserar på åtgärder som ska säkerställa miljömässig hållbarhet i livsmedels- och textilsektorn. Detta är det första tillfället för miljöministrarna att diskutera förslaget. Det belgiska ordförandeskapet har som ambition att nå en allmän inriktning vid miljörådet i juni.

Förslaget till ny förordning om att förhindra utsläpp av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast har precis börjat förhandlas i rådet.
Föregående artikel Mängden livsmedelsavfall minskar för långsamt
Nästa artikel Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket
Skriv ut
60 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.