X
Nyhetslista

Renare sjötransporter i EU

 • 21 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
För att säkerställa säkrare och renare sjötransporter i EU nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare en preliminär överenskommelse om ett reviderat direktiv om föroreningar förorsakade av fartyg, som en del av lagstiftningspaketet om sjösäkerhet.

Stöd för ren och modern sjöfart i EU

 • 13 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 59
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit ståndpunkter (allmänna riktlinjer) om fyra kommissionsförslag i lagstiftningspaketet om sjösäkerhet.

Nya straffbestämmelser gällande fartygsåtervinning

 • 4 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 97
 • 0 Kommentarer
Nya straffbestämmelser i miljöbalken gällande fartygsåtervinning.
Lagändringarna innebär att fartygsägare kommer att kunna dömas till böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter inför upprättande av fartygets återvinningsplan.

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Miljösanktionsavgift för fartygsbränslen med för hög svavelhalt

 • 25 juni 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1162
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att en miljösanktionsavgift ska betalas av den som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i fartygsbränsle. Dessa sanktioner bidrar till att minska utsläppen av föroreningar från den kommersiella sjöfarten och till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.