X
Nyhetslista

Skyddat boende blir tillståndspliktigt

 • 9 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 135
 • 0 Kommentarer
Privata aktörer, till exempel stiftelser och föreningar, som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende behöver från den 1 april 2024 ansöka om tillstånd från IVO. Den som redan bedriver en sådan verksamhet måste inom fyra månader från det att kravet införs göra en ansökan om tillstånd.

Styrning av energianvändningen

 • 30 juni 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 212
 • 0 Kommentarer
Reglerna införs för att fjärrkyle- och fjärrvärmekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ändras

 • 20 juni 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 220
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ändring av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ändringen börjar gälla den 1 oktober i år.

Lagändring i PBL om privat initiativrätt och MKB

 • 9 september 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 524
 • 0 Kommentarer
1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.