X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ändras

Regeringen har beslutat om en ändring av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ändringen börjar gälla den 1 oktober i år.

Lagändringen innebär bland annat att Boverket ska ta fram underlag som kommunerna ska använda som stöd för att bedöma vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på bostadsmarknaden.

De gamla reglerna gäller fortfarande för kommuner som har antagit eller antar nya riktlinjer före den 1 oktober 2022.
Boverket arbetar med att ta fram underlag som kommunerna kan använda för bedömningar över vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på bostadsmarknaden.
Föregående artikel Granskning av katastrofmedicinsk beredskap
Nästa artikel Nya regler om individuell mätning (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus
Skriv ut
214 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.