how to
X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Nya regler om individuell mätning (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus

Riksdagen och regeringen har beslutat om ny lag och ny förordning om energimätning i byggnader. Boverket upphäver därför gällande föreskrifter om energimätning i byggnader den 31 maj 2022. Dessa ersätts av nya föreskrifter.

Den nya lagen och förordningen träder i kraft den 1 juni 2022. Boverkets nya föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2022. Ändringarna innebär att ändrade lydelser om individuell mätning i EU:s direktiv om energieffektivitet införs i svenska regler.

Individuell mätning för tappvarmvatten ska installeras i nya flerbostadshus

Nu gällande regler kommer till största delen att vara likalydande i de föreskrifter som träder i kraft den 1 juli 2022. I lagen om energimätning i byggnader är det dock nytt att individuell mätning för tappvarmvatten ska installeras i nya flerbostadshus. Detta gäller från lagens ikraftträdande den 1 juni 2022, alltså innan Boverkets nya föreskrifter träder i kraft. Kravet på individuell mätning för tappvarmvatten i flerbostadshus gäller inte om ansökan om bygglov lämnas in före den 1 juni 2022.

Andra förändringar, och nyheter, som berörs i Boverkets tillämpningsföreskrifter är fjärravläsning, information om energianvändning och faktura samt kostnadsfördelning.
Föregående artikel Riktlinjerna för bostadsförsörjning ändras
Nästa artikel Nya föreskrifter om starkströmsanläggningar
Skriv ut
115 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.