X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022.

Den 21 april beslutade Elsäkerhetsverket om tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.

Föreskrifternas innehåll

De tre nya föreskrifterna är:
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (ersätter ELSÄK-FS 2008:1)
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar (ersätter ELSÄK-FS 2008:2)
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (ersätter ELSÄK-FS 2008:3)

Den 28 april kommer de nya föreskrifterna att publiceras på Elsäkerhetsverkets webbplats tillsammans med mer information och stöd.
Föregående artikel Nya regler om individuell mätning (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus
Nästa artikel Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning
Skriv ut
213 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.