X
Nyhetslista

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

 • 2 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 95
 • 0 Kommentarer
Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag till översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Översynen av direktivet är en av de viktigaste åtgärderna i EU:s handlingsplan för nollförorening.

EU överens om byggproduktförordningen

 • 2 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 105
 • 0 Kommentarer
Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått en preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen (CPR). Förordningen ger bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade byggproduktstandarder.

Nytt EU direktiv om förnybar energi

 • 13 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 187
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit det nya direktivet om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Dessutom föreskrivs ett ytterligare vägledande tillägg på 2,5 procent för att göra det möjligt att uppnå målet på 45 procent. Varje medlemsland kommer att bidra till detta gemensamma mål.

Kartläggning av träd i städer och tätorter

 • 19 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 93
 • 0 Kommentarer
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter. Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter. Träd bidrar till att sänka temperaturer varma dagar och tar hand om dagvatten. Boverket har därför tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.