X
Nyhetslista

Nya gränsvärden för bly och diisocyanater

 • 26 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 124
 • 0 Kommentarer
Arbetstagarna skyddas nu bättre. För första gången på 40 år har EU sett över gränsvärdena för exponering för bly och dess oorganiska föreningar i arbetet genom att minska dem femfaldigt. Dessa reproduktionstoxiska ämnen kan påverka fertilitet och skada nervsystemet.

EU gränsvärden för bly och diisocyanater

 • 29 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 138
 • 0 Kommentarer
Rådet och Europaparlamentet har preliminärt enats om gränsvärden för bly och diisoycyanater. Överenskommelsen måste bekräftas av båda institutionerna innan det formella antagningsförfarandet inleds.

EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

 • 23 februari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 173
 • 0 Kommentarer
Från och med den 16 februari 2023 gäller ett utökat förbud, som beslutats av EU-kommissionen, mot att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark.

Nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium

 • 23 juni 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 230
 • 0 Kommentarer
Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts nu ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra. Gränsvärdena finns, tillsammans med andra förändringar på dricksvattenområdet, i ett förslag till ny lagstiftning.

Skärpta gränsvärden för bly och kadmium i livsmedel

 • 16 september 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 571
 • 0 Kommentarer
Nu skärps gränsvärdena för bly och kadmium i flera olika livsmedel. Det innebär att exempelvis barnmat, vissa grönsaker och spannmål inte kommer att få säljas om de innehåller bly eller kadmium över de nya gränsvärdena. Det har också kommit till gränsvärden där det inte funnits tidigare, för exempelvis kryddor och salt.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.