X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Nya gränsvärden för bly och diisocyanater

Arbetstagarna skyddas nu bättre. För första gången på 40 år har EU sett över gränsvärdena för exponering för bly och dess oorganiska föreningar i arbetet genom att minska dem femfaldigt. Dessa reproduktionstoxiska ämnen kan påverka fertilitet och skada nervsystemet.

Dessutom är direktivet den första EU-lagstiftningen någonsin som fastställer gränsvärden för diiosocyanater, en grupp skadliga ämnen som 4,2 miljoner arbetstagare för närvarande exponeras för och som kan orsaka astma och hudsjukdomar.

Genom det antagna direktivet ändras gränsvärdena för bly enligt följande:

  • det yrkeshygieniska gränsvärdet sänks från 0,15 mg/m³ till 0,03 mg/m³
  • och det biologiska gränsvärdet från 70 µg/100 ml blod (70µg/100ml) till 15 µg/100 ml (30 µg/100ml fram till 2028)

Bly ackumuleras i skelettet och frigörs långsamt därifrån i blodomloppet. Enligt det antagna direktivet kommer därför arbetstagare som har höga blyhalter i blodet på grund av exponering som inträffade innan direktivet införlivades att genomgå regelbundna hälsokontroller. De kommer att kunna fortsätta att arbeta med bly om deras blyhalter i blodet uppvisar en nedåtgående trend.

För att skydda mot de reproduktionstoxiska effekterna av bly kommer lägre gränsvärden (4,5 μg/100 ml) för medicinska övervakningsåtgärder att gälla för kvinnliga arbetstagare i barnafödande ålder.

Genom direktivet införs också gränsvärden för diisocyanater, nämligen

  • ett övergripande yrkeshygieniskt gränsvärde på 6µg NCO/m3 (10 µg/m3 fram till 2028), och
  • ett gränsvärde för korttidsexponering på 12 µg NCO/m³ (20 µg/m3 fram till 2028)
Föregående artikel Renare sjötransporter i EU
Nästa artikel Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
Skriv ut
100 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.