X
Nyhetslista

Nya stöd för miljöfordon

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 96
 • 0 Kommentarer
Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd till mindre företag som köper utsläppsfria tunga lastbilar. För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas även till ändringarna i EU:s statsstödsregler.

Klimatbonusen

 • 4 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 134
 • 0 Kommentarer
Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider sänks till ca 10 000 kronor, och gränsvärdet för hur mycket koldioxid (CO2) som en klimatbonusbil får släppa ut sänks till 30 gram.
För klimatbonusbilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer sänks bonusbeloppet från 70 000 kronor till 50 000 kronor.

Rekordmånga nya laddstationer för elbilar

 • 26 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 134
 • 0 Kommentarer
Antalet laddstationer har ökat markant med hjälp av stöd från Klimatklivet, särskilt snabbladdstationer och laddstationer för tunga fordon. Under 2022 har 320 laddstationer fått stöd, vid dessa kommer närmare 2 900 elfordon kunna ladda.

Elektrifiering av transporter

 • 21 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 139
 • 0 Kommentarer
Sverige har den 17 november 2022 antagit flera internationella deklarationer om elektrifiering av transporter på klimatmötet COP27. Deklarationerna ska påskynda den globala elektrifieringen av transporter.

Klimatbonusen upphör

 • 11 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 126
 • 0 Kommentarer
Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Därför avskaffas klimatbonusen. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 inte kommer erhålla klimatbonus.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.