X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Elektrifiering av transporter

Sverige har den 17 november 2022 antagit flera internationella deklarationer om elektrifiering av transporter på klimatmötet COP27. Deklarationerna ska påskynda den globala elektrifieringen av transporter.

En av deklarationerna innebär att Sverige kommer att ingå i och stötta Accelerating to Zero Coalition, A2Z coalition, som har en ambition om hundra procents försäljning av elbilar år 2035 på ledande marknader och 2040 globalt. Sverige har också valts ut till att ingå i ZEV Government Leaders, som samlar fem föregångsländer på elektrifieringsområdet.

– Elektrifiering av transporter är centralt för klimatomställningen, både i Sverige och globalt. Sveriges framstående position har uppmärksammats och Sverige har valts ut att delta i den grupp av föregångsländer som ska bidra med att sprida erfarenheter och goda exempel, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Sverige stöttar även en deklaration som syftar till att bidra till förbättrade förutsättningar för växande ekonomier och utvecklingsländer att elektrifiera transporter.

– För att påskynda omställningen globalt presenteras här en kraftsamling med ett paket av åtgärder som ska stärka växande ekonomiers och utvecklingsländers möjligheter att implementera och skala upp elektrifierade transportlösningar. Här har även näringslivet och framför allt flera svenska näringslivsaktörer en nyckelroll i omställningen. Med tanke på Sveriges framstående position stärker detta svenska företags affärsmöjligheter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Sverige deltar också i Zero Emission Vehicle Transition Council, ZEVTC, som under COP27 presenterat sin handlingsplan för 2023. Handlingsplanen innehåller prioriterade områden för att gemensamt påskynda omställningen till elektrifierade fordon. Bland annat kommer förutsättningarna för att elektrifiera fordonsflottor att analyseras.

Tidigare under COP27 ställde sig Sverige också bakom de prioriteringar som tagits fram inom Glasgow Breakthroughs på vägtransportområdet som syftar till att elbilar ska utgöra det nya normala och finnas tillgängliga, hållbara och till ett överkomligt pris i alla regioner 2030.
Föregående artikel Förvaltning av stora rovdjur
Nästa artikel EU mål för koldioxidupptag inom markanvändning och skogsbruk
Skriv ut
112 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.