X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Förvaltning av stora rovdjur

Den 15 november trädde Naturvårdsverkets nya samlade föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur i kraft. Det innebär bland annat att regelverket så långt som möjligt är lika för de stora rovdjuren och att länsstyrelserna får ett större ansvar att förvalta dem.

I augusti beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen, förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn och förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

– Tillsammans med de ändringarna ska Naturvårdsverkets nya föreskrifter bidra till ett mer förutsägbart, flexibelt och resurseffektivt system för rovdjursförvaltning, säger Hanna Ek, biträdande chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

I förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn har det bland annat förtydligats att de tre samverkansråden, som vart och ett utgörs av länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde, ska samverka i frågor om förvaltning av stora rovdjur. Länsstyrelsernas samverkan och gemensamma ansvar för de stora rovdjurens nationella nivåer är central för förvaltningen. Det utgör en viktig del i ett skyddssystem för att gynnsam bevarandestatus uppnås och bevaras.
Föregående artikel Ny lagstiftning om återanvändbara matlådor och muggar
Nästa artikel Elektrifiering av transporter
Skriv ut
145 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.