X
Nyhetslista

En ny lag om stöd vid korttidsarbete

 • 30 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 145
 • 0 Kommentarer
En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk, SOU 2022:65. Kommittén om stöd vid korttidsarbete har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ny lagstiftning om cybersäkerhet och resiliens i EU

 • 28 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 199
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit ny lagstiftning för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU. Den offentliga och privata sektorn, och unionen i stort, ska öka sin resiliens och sin kapacitet att hantera incidenter.

Matsvinn i Sverige och EU

 • 25 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 224
 • 0 Kommentarer
I snitt slängs 127 kg livsmedelsavfall per person i EU. Det visar den första sammanställningen som nu har kommit. Den största andelen på 70 kg slängs i hushållen.

Undantag från kvicksilverförbud förlängs

 • 24 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 132
 • 0 Kommentarer
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och det finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige. Förbudet har ett antal undantag och Kemikalieinspektionen har nu beslutat att förlänga tre av dem.

Träskyddsmedlet kreosot begränsas inom EU

 • 24 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 145
 • 0 Kommentarer
Användningen av kreosot, som klassas som ett särskilt farligt ämne, begränsas nu ytterligare inom EU. Framöver får det bara användas för att behandla järnvägsslipers och ledningsstolpar och bara i de medlemsländer som idag anser att behovet av dessa varor överväger riskerna.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.