X
Nyhetslista

Nya åtgärder för att göra EU kvicksilverfritt

 • 12 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 5
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit en förordning om fullständigt förbud mot användning av tandamalgam och om förbud mot tillverkning, import och export av andra produkter med tillsatt kvicksilver. De uppdaterade reglerna syftar till att ta itu med den återstående användningen av kvicksilver i Europeiska unionen i linje med EU:s nollföroreningsambition.

Utfasning av kvicksilver i EU

 • 2 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 132
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit sitt förhandlingsmandat för samtal med Europaparlamentet om ett förslag om att fasa ut användningen av tandamalgam och förbjuda tillverkning, import och export av ett antal produkter med kvicksilver tillsatt, däribland vissa lampor. Förslaget behandlar kvarvarande användningsområden för kvicksilver i produkter i EU, i syfte att skapa ett kvicksilverfritt Europa.

Revidering av förordningen om kvicksilver

 • 12 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 125
 • 0 Kommentarer
Förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver vad gäller tandamalgam och andra produkter med kvicksilver tillsatt som omfattas av tillverknings-, import- och exportrestriktioner.

Gamla lysrör byts ut mot nya LED-rör

 • 3 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 137
 • 0 Kommentarer
Äldre lysrör innehåller kvicksilver och de är heller inte så energieffektiva. Med detta som bakgrund pågår en utfasning i Europa där nya energisnåla LED-lysrör monteras upp i till exempel våra hem, industrilokaler och shoppingcenter. Men då äldre armaturer inte är byggda för nya lysrör kan problem uppstå och därför har Elsäkerhetsverket nu gjort en granskning.

Undantag från kvicksilverförbud förlängs

 • 24 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 164
 • 0 Kommentarer
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och det finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige. Förbudet har ett antal undantag och Kemikalieinspektionen har nu beslutat att förlänga tre av dem.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.