X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Revidering av förordningen om kvicksilver

Förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver vad gäller tandamalgam och andra produkter med kvicksilver tillsatt som omfattas av tillverknings-, import- och exportrestriktioner.

Revidering av kvicksilverförordningen, 2022/23:FPM13, bidrar till genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (COM (2020) 667 final) och EU:s handlingsplan för nollutsläpp av miljöföroreningar (COM (2022) 142 final) som antogs inom ramen för den europeiska gröna given.

Förslaget innebär en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver. Syftet med förslaget är att bättre skydda människors hälsa och miljön från exponering av kvicksilver
genom att fasa ut användningen och förbjuda tillverkning och export av tandamalgam samt genom att förbjuda tillverkning och export av lampor som innehåller kvicksilver. Dessa åtgärder kommer i slutändan att minska EU:s bidrag till den globala spridningen av kvicksilver och därmed gynna hälsa och miljö även utanför EU.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag som innebär en utveckling av nuvarande regler, framför allt när det gäller utfasning av tandamalgam som är den största återstående avsiktliga användningen av kvicksilver i EU. Sverige har redan ett nationellt generellt förbud mot användning och utsläppande på marknaden av kvicksilver. Förslaget påverkar därmed inte den svenska marknaden eller svenska företag.

Kvicksilver begränsas globalt genom Minamatakonventionen om kvicksilver. Lagstiftningen inom EU påverkar möjligheterna för unionen att bidra till att genomföra bestämmelserna i konventionen.
Föregående artikel Nya verksamheter i utsläppshandelssystemet
Nästa artikel Nationell energi- och klimatplan
Skriv ut
78 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.