X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Nationell energi- och klimatplan

Utkast på uppdaterad nationell energi- och klimatplan för Sverige. Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Rapporten är ett utkast på en uppdatering av den första svenska integrerade nationella planen som lämnades till EU-kommissionen i januari 2020.

Varje medlemsstat ska ta fram och meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan som omfattar åren 2021–2030. Vad som ska vara med föreskrivs av EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Den första svenska planen meddelades till EU-kommissionen i januari 2020.

Varje medlemsstat ska också lämna in ett utkast på uppdaterad integrerad nationell energi- och klimatplan senast den 30 juni 2023 och en slutligt uppdaterad plan senast den 30 juni 2024. Däremellan bedömer EU-kommissionen utkasten och har möjlighet att utfärda specifika rekommendationer till respektive medlemsstat.

Utkastet på uppdaterad plan för Sverige har lämnats in till EU-kommissionen. Planen baseras på ett underlag som Energimyndigheten (Statens energimyndighet) haft i uppdrag att ta fram. Utkastet kommer att redigeras inför inlämnandet av den slutliga versionen i mitten av 2024, bland annat i förhållande till kommande klimathandlingsplan och andra relevanta processer och beslut.
Föregående artikel Revidering av förordningen om kvicksilver
Nästa artikel Klimatklivet och andra klimatsatsningar stärks
Skriv ut
162 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.