X
Nyhetslista

Nya stöd för miljöfordon

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 45
 • 0 Kommentarer
Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd till mindre företag som köper utsläppsfria tunga lastbilar. För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas även till ändringarna i EU:s statsstödsregler.

Regler för elfordon förlängs i EU

 • 29 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 29
 • 0 Kommentarer
Rådet har godkänt ett förslag om att ge tillverkare av elfordon i EU och Storbritannien mer tid att uppfylla kraven på lokalt innehåll för elfordon och batterier enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Många billiga elprylar innehåller otillåtna kemikalier

 • 3 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 72
 • 0 Kommentarer
I Kemikalieinspektionens senaste tillsyn av laddare, hörlurar, belysning och annan hemelektronik innehöll 47 procent farliga ämnen i en så stor mängd att de inte får säljas inom EU. Störst var problemen bland billiga produkter från okända varumärken.

Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

 • 28 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 81
 • 0 Kommentarer
Regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige.

Gamla lysrör byts ut mot nya LED-rör

 • 3 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 93
 • 0 Kommentarer
Äldre lysrör innehåller kvicksilver och de är heller inte så energieffektiva. Med detta som bakgrund pågår en utfasning i Europa där nya energisnåla LED-lysrör monteras upp i till exempel våra hem, industrilokaler och shoppingcenter. Men då äldre armaturer inte är byggda för nya lysrör kan problem uppstå och därför har Elsäkerhetsverket nu gjort en granskning.
123456

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.