X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Vindkraften utgör cirka 21 procent av elproduktionen

Under år 2023 tillkom 243 vindkraftverk i Sverige jämfört med året innan. Det innebar en ökning av total installerad effekt med cirka 2,0 gigawatt (GW).

År 2023 bidrog vindkraften till cirka 21 procent av Sveriges elproduktion, visar ny officiell statistik från Energimyndigheten. Den totala installerade effekten vid slutet av 2023 på cirka 16,2 GW genererade cirka en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning.


Störst elproduktion fortsatt från elområde 2

Störst elproduktion från vindkraft har elområde 2 som består av Västernorrlands län, Jämtlands län, delar av Dalarnas län, Västerbottens län och Gävleborgs län. Där producerades cirka 14 300 GWh el under 2023. Det motsvarar 42 procent av den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige.
Föregående artikel EU:s mål på energi- och klimatområdet
Nästa artikel Arbetsplatsolyckor inspekteras
Skriv ut
38 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.