X
Nyhetslista

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

 • 22 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 122
 • 0 Kommentarer
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

 • 4 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 173
 • 0 Kommentarer
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Center mot arbetslivskriminalitet

 • 7 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 197
 • 0 Kommentarer
Två center mot arbetslivskriminalitet öppnas i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.

Förslag mot ökande avfallsbrottslighet

 • 18 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 242
 • 0 Kommentarer
På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag i en omfattande fråga. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt att förenkla utbyte av information mellan berörda myndigheter.

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

 • 12 september 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 861
 • 0 Kommentarer
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.