X
Nyhetslista

Nya förslag för att stoppa avfallsbrottslighet

 • 14 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 79
 • 0 Kommentarer
I en delredovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag föreslår tio myndigheter en rad åtgärder mot avfallsbrottslighet. I delredovisningen finns 14 åtgärder som de samverkande myndigheterna kommer att arbeta vidare med.

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

 • 22 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 177
 • 0 Kommentarer
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

 • 4 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 228
 • 0 Kommentarer
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Center mot arbetslivskriminalitet

 • 7 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 245
 • 0 Kommentarer
Två center mot arbetslivskriminalitet öppnas i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.