X
Nyhetslista

EU:s mål på energi- och klimatområdet

 • 19 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 5
 • 0 Kommentarer
Energimyndigheten har lämnat ett underlag till den uppdaterade integrerade nationella energi- och klimatplanen (NEKP) för Sverige. Analysen visar att befintliga styrmedel inte räcker för att uppfylla Sveriges bidrag till EU:s mål om energieffektivitet och förnybar energi eller för att nå klimatmålen.

Meddelande om klimatrisker

 • 19 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 5
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen presenterade meddelandet om klimatrisker, 2023/24:FPM51, den 12 mars 2024. Meddelandet om klimatrisker är ett svar på den första europeiska klimat- och sårbarhetsanalys (EUCRA) som gjorts på EU-nivå. Meddelandet betonar att både EU och medlemsstaterna måste bli bättre på att förbereda sig för och hantera de klimatrisker som förväntas förvärras med anledning av klimatförändringarna.

Beredskapsfrågor i den gröna omställningen

 • 10 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 24
 • 0 Kommentarer
Klimatinvesteringar bidrar till minskat behov av importerade fossila bränslen, ökad småskalig elproduktion och förbättrad lönsamhet för jordbruksföretag på landsbygden. Naturvårdsverket föreslår nu en ändring av Klimatklivet för att ytterligare kunna främja Sveriges beredskap i händelse av kris.

EU:s klimatmål för 2040

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 20
 • 0 Kommentarer
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén deltar vid EU:s miljöråd i Bryssel den 25 mars. På dagordningen står riktlinjedebatter om avfallshantering och minskade mikroplastutsläpp. Ministrarna ska också hålla en första diskussion om EU:s klimatmål för 2040. Dagen efter rådsmötet deltar ministrarna vid en klimatkonferens.

Regeringens nya nationella klimatanpassningsstrategi

 • 20 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 24
 • 0 Kommentarer
Regeringen har fattat beslut om Sveriges nationella strategi för klimatanpassning. I arbetet med strategin har regeringen konstaterat att det behövs ny lagstiftning för att effektivisera det lokala klimatanpassningsarbetet och tydliggöra både ansvarsfördelning och finansieringsmodeller. Därför tillsätter regeringen en utredning som ska leverera förslag på ny lagstiftning nästa år.
12345678

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.