X
Nyhetslista

Nya regler för omställning till elfordon

 • 27 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 24
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om lättnader i kraven när det gäller transporter med lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det blir snart möjligt att söka tillstånd för att köra tyngre lastbilar på B-körkort.

Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

 • 24 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 86
 • 0 Kommentarer
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara att nå sina klimatmål.

Skärpta normer för koldioxidutsläpp i EU

 • 13 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 81
 • 0 Kommentarer
EU rådet har formellt antagit förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon som ändrar och stärker de befintliga EU-reglerna. Syftet med uppdateringen är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och införa nya mål för 2030, 2035 och 2040.

Laddstationer ökar genom Klimatklivet

 • 18 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 74
 • 0 Kommentarer
Antalet laddstationer som får stöd från Klimatklivet ökade kraftigt under 2023. 823 miljoner beviljades i stöd till laddstationer över hela landet. Det beräknas ge 56 900 nya ladduttag för personbilar och tyngre fordon.
123456

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.