X
Nyhetslista

Koldioxidutsläppen från tunga fordon ska minskas i EU

 • 1 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 49
 • 0 Kommentarer
Rådet och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om normerna för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Även mindre lastbilar, långfärdsbussar och släpvagnar ska omfattas av utsläppsminskningsmål.

Nya stöd för miljöfordon

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 45
 • 0 Kommentarer
Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd till mindre företag som köper utsläppsfria tunga lastbilar. För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas även till ändringarna i EU:s statsstödsregler.

Transportsektorns klimatomställning påskyndas

 • 30 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
Regeringen går vidare med en av de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen och ger Trafikverket i uppdrag att samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning. Fokus ska vara att koordinera arbetet inom befintliga ansvarsområden med sikte på att transportsektorn når i princip noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Regler för elfordon förlängs i EU

 • 29 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 29
 • 0 Kommentarer
Rådet har godkänt ett förslag om att ge tillverkare av elfordon i EU och Storbritannien mer tid att uppfylla kraven på lokalt innehåll för elfordon och batterier enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från nya personbilar

 • 20 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 44
 • 0 Kommentarer
Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Prop. 2023/24:55. I propositionen föreslås regler om krav på information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.