X
Nyhetslista

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

 • 26 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 82
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

Ökade stödmöjligheter för vattenbruk

 • 20 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 114
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att ändra förordningen om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden så att fler kan ta del av satsningen som syftar till att påskynda utvecklingen av ett hållbart vattenbruk i Sverige. Ändringarna gäller från och med 1 april 2024.

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

 • 2 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 133
 • 0 Kommentarer
Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag till översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Översynen av direktivet är en av de viktigaste åtgärderna i EU:s handlingsplan för nollförorening.

Vatten2023 en mötesplats inom vatten och avlopp

 • 6 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 183
 • 0 Kommentarer
Lagpunkten har varit på Vatten2023. Branschorganisationen Vattenindustrin anordnade Vatten2023 i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg, 24-26 oktober, Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.