X
Nyhetslista

Sju nya ämnen blir narkotika

 • 26 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 476
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att sju nya ämnen blir narkotika från och med den 25 maj 2021. Dessutom tas internationell förteckning ”N IV” bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen LVFS 2011:10 efter beslut fattat av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Nya narkotika och hälsofarliga varor

 • 12 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 487
 • 0 Kommentarer
Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor.

Nya narkotikaprekursorer i EU

 • 5 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 618
 • 0 Kommentarer
Röd fosfor samt ytterligare sex ämnen utan känd industriell användning regleras snart som narkotikaprekursorer i hela EU genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1737. Det innebär vissa krav på verksamheter som hanterar dessa ämnen. Företag som redan har en ansökan under handläggning behöver inte ansöka på nytt. Läkemedelsverket kommer ge möjlighet till komplettering av ansökan under handläggningen.

Tre nya ämnen blir narkotika

 • 13 november 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 636
 • 0 Kommentarer
3 november träder beslut om narkotikaklassning av tre nya ämnen, utan medicinsk användning, ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.