X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2021

Sju nya ämnen blir narkotika

Regeringen har beslutat att sju nya ämnen blir narkotika från och med den 25 maj 2021. Dessutom tas internationell förteckning ”N IV” bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen LVFS 2011:10 efter beslut fattat av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA, CUMYL-4CN-B7AICA, CUMYL-CBMINACA, 2F-viminol, 1B-LSD och 3F-alfa-PVP ska klassas som narkotika från och med den 25 maj 2021 (SFS 2021:301).

2F-viminol, CUMYL-4CN-B7AICA, 3F-alfa-PVP och 1B-LSD har tidigare reglerats genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utöver detta tas internationell förteckning ”N IV” bort för de biologiska materialen cannabis och cannabisharts enligt beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs. Beslutet gäller från och med den 21 januari 2021.

De nya ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2021:39, ändring publicerad 2021-05-19). Ändringen innebär att det från och med den 25 maj krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

För två biologiska material görs ändring i uppgift om internationell förteckning

Läkemedelsverket har även uppdaterat föreskrifterna LVFS 2011:10 med förändring av uppgift om internationell förteckning för cannabis och cannabisharts som redan är narkotika i Sverige. Ändringen innebär att förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention tas bort, men ämnena finns dock kvar i förteckning I i 1961 års konvention. Ändringen av internationell förteckning har därför inte någon praktisk betydelse.
Föregående artikel Nya regler för medicinteknik
Nästa artikel Nu kartläggs de offentliga måltiderna och matsvinnet
Skriv ut
518 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.