X
Nyhetslista

Information om ursprungsland för kött som serveras

 • 27 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 551
 • 0 Kommentarer
Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

Nu kartläggs de offentliga måltiderna och matsvinnet

 • 27 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 493
 • 0 Kommentarer
Hur ser det ut i de kommunala måltidsverksamheterna? Vilka mål sätter kommunerna för verksamheten? Hur många barn får specialkost och anpassade måltider? Hur mycket mat äts eller slängs? Det vill Livsmedelsverket ta reda på genom en nationell kartläggning. Syftet är göra det möjligt att jämföra, följa upp och driva på utvecklingen av de offentliga måltiderna.

Sju nya ämnen blir narkotika

 • 26 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 559
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att sju nya ämnen blir narkotika från och med den 25 maj 2021. Dessutom tas internationell förteckning ”N IV” bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen LVFS 2011:10 efter beslut fattat av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Nya regler för medicinteknik

 • 26 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 650
 • 0 Kommentarer
Idag, den 26 maj, ska den nya EU-förordningen för medicinteknik börja tillämpas fullt ut. EU-förordningen, som oftast kallas MDR, stärker patientsäkerheten för medicintekniska produkter och leder till förbättrad spårbarhet i hela leveranskedjan.

Högre krav på växtskyddsmedel i trädgårdar

 • 14 maj 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 3498
 • 0 Kommentarer
Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet mot växtskyddsmedel, enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen. Andra växtskyddsmedel med bland annat glyfosat får inte användas i de områden som omfattas av det förbud som regeringen utfärdat.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.