X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2021

Nu kartläggs de offentliga måltiderna och matsvinnet

Hur ser det ut i de kommunala måltidsverksamheterna? Vilka mål sätter kommunerna för verksamheten? Hur många barn får specialkost och anpassade måltider? Hur mycket mat äts eller slängs? Det vill Livsmedelsverket ta reda på genom en nationell kartläggning. Syftet är göra det möjligt att jämföra, följa upp och driva på utvecklingen av de offentliga måltiderna.

I kartläggningen ingår kommunalt drivna måltidsverksamheter i förskola, skola och äldreomsorg. Genom att göra nationella kartläggningar får Livsmedelsverket viktiga underlag för att kunna ge rätt stöd och lyfta viktiga frågor. För kommunerna är kartläggningarna en möjlighet att jämföra sig med andra och en utgångspunkt för lokalt utvecklingsarbete.

Årets kartläggning är till stora delar en uppföljning av tidigare kartläggningar av de offentliga måltiderna och av matsvinnet som gjordes 2018 respektive 2019. I kartläggningen ingår frågor om bland annat organisation, beredskap för måltider vid kris, konsumtion och matsvinn.

Nytt för i år att vi även frågar om kommunerna sätter mål för till exempel måltidernas klimatpåverkan, hur mycket mat som äts upp i äldreomsorgen och i skolan och om personalens kompetens.

Insamlingen av data pågår under maj 2021. Planen är att resultaten ska publiceras mot slutet av året.
Föregående artikel Sju nya ämnen blir narkotika
Nästa artikel Information om ursprungsland för kött som serveras
Skriv ut
415 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.