X
Nyhetslista

EU överens om byggproduktförordningen

 • 2 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 139
 • 0 Kommentarer
Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått en preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen (CPR). Förordningen ger bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade byggproduktstandarder.

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

 • 12 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 163
 • 0 Kommentarer
Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatser.

Nya regler om digitalisering av översiktsplaner och regionplaner

 • 4 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 162
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Samtidigt får Boverket ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för digitala översiktsplaner och regionplaner.

Miljöpåverkan från byggsektorn

 • 12 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 158
 • 0 Kommentarer
Miljöpåverkan från byggsektorn både minskar och ökar. Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.