X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Nya regler om digitalisering av översiktsplaner och regionplaner

Regeringen har beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Samtidigt får Boverket ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för digitala översiktsplaner och regionplaner.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet.

Beslutet innebär också att Boverket får möjlighet att besluta om föreskrifter om hur informationen i översiktsplaner och regionplaner ska kunna behandlas digitalt.

Många kommuner och regioner arbetar redan idag med att ta fram digitala planer. För att vi ska nå den fulla potentialen som digitaliseringen möjliggör krävs dock ett regelverk som anger en enhetlig struktur. En enhetlig struktur möjliggör bland annat effektivare informationsflöden mellan olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn och utveckling av mer användarvänliga verksamhetssystem för hantering av digitala planer.
Föregående artikel Nya föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen
Nästa artikel Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi
Skriv ut
108 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.