X
Nyhetslista

Fossila bränslen fasas ut inom luftfartssektorn

 • 28 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 106
 • 0 Kommentarer
Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag som syftar till att fasa ut fossila bränslen i luftfartssektorn och skapa lika villkor för en hållbar luftfart (initiativet ReFuelEU Aviation).

Rättsakter som ska möjliggöra 2030 års klimatmål

 • 28 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 558
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit fem rättsakter som kommer att göra det möjligt för EU att minska utsläppen av växthusgaser inom ekonomins viktigaste sektorer, samtidigt som de mest utsatta medborgarna och mikroföretagen och de sektorer som är utsatta för koldioxidläckage får effektivt stöd under klimatomställningen.

Allt fler förorenade områden saneras

 • 14 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 87
 • 0 Kommentarer
Fram till och med 2022 har 30 procent av de områden som är mest prioriterade ur hälso- och miljöhänseende åtgärdats. Det motsvarar totalt 3 745 av de 12 641 mest förorenade områdena. Saneringen bidrar till en mer hälsosam miljö, att naturvärden bevaras och att tidigare förorenade områden kan användas för nya ändamål.

Avståndet till klimatmålen minskar

 • 14 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 96
 • 0 Kommentarer
Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.