X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2023

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatser.

Under åren 2010-2020 inträffade 59 dödsolyckor vid lastning och lossning. Vanliga händelser vid dessa olyckor var att personer blev klämda, att det förekom fallande föremål, att lyftanordningen välte eller att det blev ett brott i lyftanordningen och fall från lastbilen.

Inspektionerna ska bidra till en ökad efterlevnad av relevanta arbetsmiljöregler riktade till de som utifrån sin roll kan skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatsen.

– Målet är en arbetsplats där alla är medvetna om risker och har kunskap och vilja att minska dessa. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, berättar Lena Bergström Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

Byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare i fokus


Sammanlagt planeras närmare 800 inspektioner under 2023. Inspektionerna riktas mot de roller som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser inom byggarbetsplatser samt säkra transportvägar till dessa – i huvudsak byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

– Byggarbetsplatser är tillfälliga och rörliga arbetsplatser där förutsättningarna är nya eller förändrade. Ofta är det också flera arbetsgivare som ska utföra arbetet på samma plats. Då behöver alla på byggarbetsplatsen ta ansvar för att jobba säkrare och för att nå en god säkerhetskultur, inte minst kring moment där risken för olyckor är högre, berättar Lena Bergström Eriksson.

Säkerhetskultur – ett begrepp från högriskindustrier


Säkerhetskultur är ett begrepp som ursprungligen kommer från högriskindustrier som exempelvis kärnkraftverk och processindustri.

– Det handlar om de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har till säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Både bygg- och transportbranschen är olycksdrabbade branscher där ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur kan göra stor skillnad, säger Lena Bergström Eriksson.

Bakgrund


Inspektionerna ingår i aktiviteten ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn” och är en fortsättning på en redan pågående inspektionsinsats. Sedan hösten 2022 inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsgivare vars medarbetare kör gods till byggarbetsplatser.
Föregående artikel Fossila bränslen fasas ut inom luftfartssektorn
Nästa artikel Estetiska behandlingar har allvarliga brister
Skriv ut
162 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.