X
Nyhetslista

Mål att minska efterfrågan på gas

 • 19 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 90
 • 0 Kommentarer
EU:s energiråd har förlängt medlemsländernas frivilliga förordning om att minska efterfrågan på gas med 15 procent. Den nya förordningen gäller 1 april 2023 till 31 mars 2024.

Hållbar plastproduktion

 • 19 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 95
 • 0 Kommentarer
Hållbar produktion av plast, färgtillsatser och textil – är det möjligt? Energimyndigheten stöttar en förstudie som undersöker möjligheten att gå från fossila till biobaserade råvaror inom svensk plastproduktion.

Snabb utbyggnad av vindkraften

 • 19 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 82
 • 0 Kommentarer
Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh. Därefter saktar takten ner, trots att behovet av utbyggnad finns kvar.

Nytt samordningsuppdrag om vätgas i Sverige

 • 19 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 80
 • 0 Kommentarer
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Syftet är att identifiera användning, produktion, distribution och lagring av vätgas och hur det kan integreras i energisystemet.

EU-projekt för säkrare elprodukter

 • 19 maj 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 73
 • 0 Kommentarer
Sammanlagt har 29 myndigheter deltagit från 22 olika länder inom EU. Den 12 maj avslutades ett tvåårigt projekt med målet att få bort farliga elektriska produkter på den europeiska marknaden. Ett 50-tal produkter får inte längre säljas.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.