X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar

EU rådet har antagit Euro 7-förordningen, som innehåller regler om utsläppsgränser för vägfordon och om batteriers hållbarhet. Detta är det sista steget i beslutsprocessen.
Den text som antas i dag omfattar personbilar, skåpbilar och tunga fordon i en enda rättsakt och syftar till att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från avgaser och bromsar. I den nya förordningen fastställs också strängare livslängdskrav.

Bättre och renare fordon

I Euro 7-förordningen fastställs regler för avgasutsläpp från vägfordon, men även för andra typer av utsläpp såsom däckslitage och bromspartikelutsläpp. Genom direktivet införs också krav på batteriernas hållbarhet. När det gäller personbilar och skåpbilar behåller förordningen de befintliga gränsvärdena för avgasutsläpp enligt Euro 6, men strängare krav införs för fasta partiklar. När det gäller tunga bussar och lastbilar införs genom förordningen strängare gränsvärden för olika föroreningar, bland annat vissa som hittills inte har reglerats, såsom dikväveoxid (N2O). Genom Euro 7 införs dessutom strängare gränsvärden för partikelutsläpp vid bromsning, med särskilda gränsvärden för elfordon. De nya reglerna innehåller också strängare livstidskrav för alla fordon, både när det gäller körsträcka och livslängd.
Föregående artikel Uppdaterade regler för industriutsläpp
Nästa artikel Nytt statligt stöd för restaurering av naturmiljöer
Skriv ut
37 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.