X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Nytt statligt stöd för restaurering av naturmiljöer

Ett nytt stöd för att restaurera värdefulla naturmiljöer ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden och det biologiska kulturarvet. Stödet omfattar totalt 13 miljoner kronor under 2024.

Syftet med stödet är att bidra till att bevara och återställa biologisk mångfald och biologiskt kulturarv genom att restaurera värdefulla naturmiljöer. Stödet ska bland annat kunna användas för att återställa ängsmark, betesmark och tidigare hamlade träd.

Stödet riktar sig till lantbrukare och andra markägare, arrendatorer, stiftelser och föreningar och omfattar statligt stöd för vissa åtgärder som syftar till att bevara eller återställa biologisk mångfald.

Beslutet om den nya förordningen om statligt stöd för att bevara eller återställa biologisk mångfald fattades av regeringen den 11 april 2024. Naturvårdsverkets roll är att ta fram föreskrifter för stödet som väntas vara igång till sommaren.
Föregående artikel Utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar
Nästa artikel Laddstationer ökar genom Klimatklivet
Skriv ut
74 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.