X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Införande av EU:s nya utsläppshandelssystem

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. Att flytta upp styrningen på EU-nivå leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar och kan bidra till ökad svensk konkurrenskraft. För att öka klimatambitionen kommer Sverige tillämpa systemet så brett och så fort som möjligt.

Regeringen aviserade i klimathandlingsplanen att Sverige ska inkludera fler sektorer i systemet än vad som ingår obligatoriskt i direktivet. Det gäller till exempel arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket samt spårbunden trafik. Sverige kommer därför att tillämpa systemet på det mest ambitiösa sättet som är möjligt enligt direktivet.

Samtidigt har regeringen i klimathandlingsplanen tydliggjort att den avser återkomma med förslag som syftar till att konsumenter och verksamheter fullt ut kompenseras för effekterna på drivmedelspriser på ETS 2. Dessa kommer att ingå i direktivet för styrmedelsutredningen som tillsätts under våren.

– EU:s utsläppshandelssystem är världens bästa styrmedel för att minska utsläppen. Nu ligger Sverige i framkant och inför fler sektorer i systemet. Det behövs så att Sveriges utsläpp kan fasas ut hela vägen ner till nettonoll på ett konkurrenskraftigt sätt. Det skapar förutsättningar för att nå klimatneutralitet både i EU och i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Propositionen presenteras för riksdagen i maj och redan nästa år kommer de verksamheter som omfattas av systemet att behöva övervaka och rapportera sina utsläpp. Från 2027 inleds handeln med utsläppsrätter. Antalet nya utsläppsrätter i systemet kommer minska årligen i en takt som ska resultera i att de berörda sektorerna i EU minskar sina utsläpp med 42 procent till år 2030 jämfört med 2005.

Förslaget till nytt utsläppshandelssystem var en del av 55-procentspaketet, även kallat Fit for 55-paketet, som EU-kommissionen presenterade under sommaren 2021. Sverige var i förhandlingen pådrivande för att systemet skulle komma på plats.
Föregående artikel Arbetsplatsolyckor inspekteras
Nästa artikel Kemikalier utan barnskyddande förslutning
Skriv ut
77 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.