X
Nyhetslista

Lagändringar inför halvårsskiftet 2024

 • 1 juli 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 83
 • 0 Kommentarer
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2024. Ett urval av de lagar och förordningar från Klimat- och näringslivsdepartementet, som träder i kraft under första halvåret 2024 eller en tid därefter, såväl nya lagar och förordningar som ändringar i befintliga.

Nya regler för omställning till elfordon

 • 27 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 24
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om lättnader i kraven när det gäller transporter med lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det blir snart möjligt att söka tillstånd för att köra tyngre lastbilar på B-körkort.

Utökat ansvar för artikel 6-samarbeten enligt Parisavtalet

 • 26 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 28
 • 0 Kommentarer
Regeringen utökar Energimyndighetens ansvar för artikel 6-samarbeten enligt Parisavtalet för att minska utsläppen. För att minska de globala utsläppen och för att Sverige fullt ut ska kunna genomföra internationella klimatsamarbeten enligt artikel 6 i Parisavtalet, har regeringen fattat beslut om att ändra i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser och i Energimyndighets instruktion.

Sverige ökade klimatbiståndet 2023

 • 9 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 55
 • 0 Kommentarer

Regeringen har under 2023 utökat och effektiviserat Sveriges klimatbistånd. Svenskt klimatbistånd uppgick under 2023 till cirka 9,4 miljarder kronor, en ökning med omkring 870 miljoner kronor jämfört med 2022. Svenskt klimatbistånd bidrar även till att mobilisera privat kapital till klimatinvesteringar.


EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen

 • 22 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 96
 • 0 Kommentarer
I propositionen, Prop. 2023/24:142, lämnas förslag till ändringar i lagen om vissa utsläpp av växthusgaser. Ändringarna föreslås med anledning av den senaste revideringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.